Reglement

 • Handschoenen/wanten dragen is verplicht.
 • Kinderen tot 10 jaar alleen onder toezicht van een ouder of 18+ begeleider.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen en/of letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan.
 • Door overtreding van regels ontstane schade zal bij de overtreder verhaald worden.
 • Toegang tot het terrein en schaatsbaan is op eigen risico.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
 • Niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor hardrijden.
 • Geen drink-, eet- en rookwaren op de baan.
 • Schaatsplein Medemblik behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Bij diefstal wordt aangifte gedaan.

 

De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten.